Communicatie

Stichting De Landing heeft een Dagelijks Bestuur en een Raad van Toezicht.

Het bestuur komt ca. 6 keer per jaar bij elkaar, en heeft daarnaast regelmatig overleg met het RAC. Verder onderhoudt het bestuur contacten met woCom (verhuurder) en de gemeente. 

De bewoners hebben zelf een eigen bewonersvergadering, waarin zij samen afspraken maken over het wonen bij De Landing. De bewonersvergadering wordt begeleid door een van de leden van het woonteam van het RAC. 

Daarnaast is er 3 keer per jaar een overleg van het bestuur met de bewoners en ouders. De stichting is een ouderinitiatief, en de ouders zijn nauw betrokken bij De Landing.