Begeleiding

De begeleiding vanuit het Regionaal Autisme Centrum is erop gericht om het zelfstandig wonen van de bewoners te bevorderen. De begeleiding bestaat uit twee delen: individuele begeleiding en collectieve begeleiding.

Iedere bewoner heeft een vaste individuele begeleider. De individuele begeleiding wordt afgestemd op de behoeften van de betreffende bewoner. 

De collectieve begeleiding vindt plaats in de centrale gemeenschappelijke ruimte. Onderdeel van de collectieve begeleiding is de mogelijkheid om 4 dagen per week (op maandag t/m donderdag) gezamenlijk te eten in de gemeenschappelijke ruimte, en een “soepdienst” op zaterdag.

Zowel de individuele begeleiding als de collectieve begeleiding wordt verzorgd door een woonteam van het Regionaal Autisme Centrum in Helmond. Het woonteam is op vaste tijdstippen aanwezig op De Landing (door de week 2 uur in de ochtend en 2-4 uur aan het begin van de avond, in het weekend alleen op zaterdagmiddag). Buiten deze uren is er een telefonische bereikbaarheidsdienst.

De begeleiding (en eventuele huishoudelijke ondersteuning) wordt betaald vanuit WMO of WLZ, middels een PGB of ZIN.

(WMO: Wet Maatschappelijke Ondersteuning, WLZ: Wet Langdurige Zorg, PGB: Persoons Gebonden Budget, ZIN: Zorg In Natura).

Aanmelden

Wanneer het wonen bij De Landing je aanspreekt en je denkt tot de doelgroep te behoren, kun je je aanmelden voor een kennismakingsgesprek.

Voor vragen over aanmelden, bel: 06-57273410.